wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 87/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji na wycinkę 2 szt. drzew z gatunku wiśnia pospolita o obwodach pni 104 cm, 92 cm, i 2 szt. drzew z gatunku śliwa domowa o obwodach pni 53 cm, 50 cm
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o wydanie decyzji na wycinkę 2 szt. drzew z gatunku wiśnia pospolita o obwodach pni 104 cm, 92 cm, i 2 szt. drzew z gatunku śliwa domowa o obwodach pni 53 cm, 50 cm
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo małopolskie
Powiat bocheński
Gmina Bochnia (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Adrian Jała i Krystian Frączek- pełnomocnicy Burmistrza Miasta Bochnia
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Bochni
Siedziba ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia
Telefon (0 14) 615-37-00
E-mail powiat@bochnia.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 88/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Paulina Michniak
Data wprowadzenia 2021-10-15 12:18:08