wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 170/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu zezwolenie na usuniecie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu zezwolenie na usuniecie drzew: 1 szt. buk zwyczajny na działce nr 16/3 i 1 szt. buk pospolity na działce nr 16/8 obręb Suchowo, gmina Kalisz Pomorski.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat drawski
Gmina Kalisz Pomorski
Sprawa
Znak sprawy OS-II.613.89.2021.KJ
Dokument wytworzył Starosta Drawski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-10-15
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Siedziba Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
Telefon (94) 363 34 64
E-mail powiatdrawski@powiatdrawski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Robert Ziółkowski
Data wprowadzenia 2021-10-15 13:12:38