wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 184/2021
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Podborze 2” o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 2707 w miejscowości Podborze
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat mielecki
Gmina Radomyśl Wielki
Sprawa
Znak sprawy OŚiGK.I.6220.12.2019
Dokument wytworzył Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-10-15
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim
Siedziba Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki
Telefon 14 680-70-50
E-mail sekretariat@radomyslwielki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 146/2019, 147/2019, 164/2019, 5/2020, 21/2020, 32/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Piotr Stachowicz
Data wprowadzenia 2021-10-15 14:52:28