wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 282/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia
Zakres przedmiotowy dokumentu gat.: wierzba biała – 1 szt., rosnącego na działce o nr ew.: 443/36, obręb Pilchów, stanowiącej własność Gminy Zaleszany.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat stalowowolski
Gmina Zaleszany
Sprawa
Znak sprawy Fn-IX.6131S.14.2021
Dokument wytworzył Gmina Zaleszany
Data wpływu dokumentu 2021-10-13
Data wydania dokumentu 2021-10-08
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Siedziba ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
Telefon 156433709
E-mail srodowisko@stalowowolski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-11-08
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Marut
Data wprowadzenia 2021-11-08 13:27:17