wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 283/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia
Zakres przedmiotowy dokumentu gat.: topola biała – 1 szt., rosnącego na działce o nr ew.; 1642/2, położonej w obrębie ew.: 3 – Centrum, stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat stalowowolski
Gmina Stalowa Wola
Sprawa
Znak sprawy GO.V.6131.1.56.2021.MM
Dokument wytworzył Gmina Stalowa Wola
Data wpływu dokumentu 2021-10-20
Data wydania dokumentu 2021-10-20
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Siedziba ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
Telefon 156433709
E-mail srodowisko@stalowowolski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-11-08
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Marut
Data wprowadzenia 2021-11-08 13:58:24