wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 94/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w miejscowości Wola Łaszczowa, gmina Kazimierz Biskupi
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jarząb pospolity, rosnącego na działce o nr ewidencyjnym 119, obręb Wola Łaszczowa, w m. Wola Łaszczowa, gmina Kazimierz Biskupi
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat koniński
Gmina Kazimierz Biskupi
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6131.1.31.2021
Dokument wytworzył Katarzyna Chojnacka
Data wpływu dokumentu 2021-08-03
Data wydania dokumentu 2021-10-04
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Siedziba Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
Telefon 63 244-77-45
E-mail kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-08-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 78/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Emilia Budzińska
Data wprowadzenia 2021-11-08 16:13:05