wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 99/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących w m. Daninów, gmina Kazimierz Biskupi
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola czarna, rosnących na działce o nr geodezyjnym 15/8, obręb Daninów, m. Daninów
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat koniński
Gmina Kazimierz Biskupi
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6131.1.41.2021
Dokument wytworzył Jarosław Woźniak
Data wpływu dokumentu 2021-09-30
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Siedziba Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
Telefon 63 244-77-45
E-mail kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-11-08
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 100/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Emilia Budzińska
Data wprowadzenia 2021-11-08 16:33:40