wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 101/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew rosnących w m. Dobrosołowo Pierwsze, gmina Kazimierz Biskupi
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew gatunku topola szara - 1 szt., wierzba płacząca - 1 szt., robinia akacjowa - 5 szt., rosnących na działce o nr geodezyjnym 152/1 i 152/2, obręb Anielewo, m. Dobrosołowo Pierwsze, gmina Kazimierz Biskupi
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat koniński
Gmina Kazimierz Biskupi
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6131.1.42.2021
Dokument wytworzył Marek Ćwikliński
Data wpływu dokumentu 2021-10-04
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Siedziba Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
Telefon 63 244-77-45
E-mail kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-11-08
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 102/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Emilia Budzińska
Data wprowadzenia 2021-11-08 16:40:23