wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 102/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 szt. drzew rosnących w m. Dobrosołowo Pierwsze, gmina Kazimierz Biskupi
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 szt drzew gatunku topola szara - 1 szt., wierzba płacząca - 1 szt., robinia akacjowa - 5 szt., rosnących na działce o nr geodezyjnym 152/1 i 152/2, obręb Anielewo, m. Dobrosołowo Pierwsze, gmina Kazimierz Biskupi
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat koniński
Gmina Kazimierz Biskupi
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6131.1.42.2021
Dokument wytworzył Katarzyna Chojnacka
Data wpływu dokumentu 2021-10-04
Data wydania dokumentu 2021-10-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Siedziba Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
Telefon 63 244-77-45
E-mail kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-11-08
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 101/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Emilia Budzińska
Data wprowadzenia 2021-11-08 16:42:05