wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 103/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w m. Kozarzew, gmina Kazimierz Biskupi
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na działce o nr geodezyjnym 85/2, obręb Kozarzew, m. Kozarzew, gmina Kazimierz Biskupi
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat koniński
Gmina Kazimierz Biskupi
Sprawa
Znak sprawy OSR.6131.1.43.2021
Dokument wytworzył Lech Kuminkiewicz
Data wpływu dokumentu 2021-10-05
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Siedziba Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
Telefon 63 244-77-45
E-mail kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-11-08
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 104/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Emilia Budzińska
Data wprowadzenia 2021-11-08 16:49:19