wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 225/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości o nr ewid. 2/6 obręb 114 położonej przy ul. Brzeskiej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Siedlce (miasto na prawach powiatu)
Gmina Siedlce
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn z siedzibą w Siedlcach, ul. Brzeska 72, 08-110 Siedlce
Data wpływu dokumentu 2021-11-03
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Siedlce
Siedziba Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
Telefon 025 794 37 00
E-mail info@um.siedlce.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-11-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Bartosz Cielecki
Data wprowadzenia 2021-11-09 07:59:12