wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 268/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon pospolity o obwodzie pnia: 260 cm rosnącego na działce o nr ew. 8/8 arkusz 52, obręb 4 przy ul. Karola Marcinkowskiego 84 w Inowrocławiu.
Zakres przedmiotowy dokumentu wycinka drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy WGK-II.6131.1.55.2021
Dokument wytworzył Piotr Perlikowski, Dariusz Perlikowski
Data wpływu dokumentu 2021-09-17
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba aleja Ratuszowa 36-38, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-11-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Dorota Niedźwiecka
Data wprowadzenia 2021-11-16 07:59:12