wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 582/2017
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "„Dokumentacja projektowa BeCeTki na odcinku od ul. Łagiewnickiej (DK-11) do ul. Chorzowskiej (DK-79) w ramach zamówienia uzupełniającego”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Bytom (miasto na prawach powiatu)
Gmina Bytom
Sprawa
Znak sprawy ZEC.6220.25.2016
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Bytomia
Data wpływu dokumentu 2017-08-07
Data wydania dokumentu 2017-08-07
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bytomiu
Siedziba ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Telefon 32 283 63 40
E-mail ze@um.bytom.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-09-26
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 1130/2016, 1131/2016, 172/2017, 580/2017, 581/2017, 94/2018, 95/2018, 87/2018, 88/2018, 236/2018, 238/2018
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Janina Szumega
Data wprowadzenia 2021-11-25 10:20:40