wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 290/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Pozwolenie na budowę.
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW - Wieszowa 4 na działce o numerze 216/77.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy BA.6740.4.269.2021
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2021-08-16
Data wydania dokumentu 2021-11-22
Dokument zatwierdził Satosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2021-11-22
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2021-11-26
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 217/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2021-11-26 07:44:15