wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 342/2021
Rodzaj dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Nektarowej i Krótkiej
Zakres przedmiotowy dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat poznański
Gmina Suchy Las
Sprawa
Znak sprawy GPU.6722.4.2020
Dokument wytworzył mgr inż. arch. Agata Marciniak, mgr inż. arch. Aldona Cieśla, mgr inż. Sonia Myszak
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Suchy Las
Siedziba ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Telefon 61 8926 250
E-mail sekretariat@suchylas.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-11-30
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 19/2020, 180/2021, 270/2021, 343/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Daria Wieczorkowska
Data wprowadzenia 2021-11-30 12:20:34