wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 54/2018
Rodzaj dokumentu strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opinie RDOŚ do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las
Zakres przedmiotowy dokumentu Opinia RDOŚ
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat poznański
Gmina Suchy Las
Sprawa
Znak sprawy GPU.7320.1.2017
Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Suchy Las
Siedziba ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Telefon 61 8926 250
E-mail sekretariat@suchylas.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-11-30
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 76/2019, 77/2019, 55/2018, 350/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Daria Wieczorkowska
Data wprowadzenia 2021-11-30 13:51:06