wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 35/2021
Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu uchwała Nr XXXVIII/347/2021 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Obwodnica południowa dla miasta Słupska” na obszarze gminy Kobylnica dla obszaru obejmującego teren K/4Z.
Zakres przedmiotowy dokumentu - w celu korekty zasad zagospodarowania i przeznaczenia.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat słupski
Gmina Kobylnica
Sprawa
Znak sprawy GPŚ.6721.4.2021.PP
Dokument wytworzył „STRADA” Biuro Projektowe mgr inż. Maria-Jolanta Więcek
Data wpływu dokumentu 2021-09-2
Data wydania dokumentu 2021-09-02
Dokument zatwierdził Rada Gminy Kobylnica
Data zatwierdzenia dokumentu 2021-09-02
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Kobylnica
Siedziba ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
Telefon 598429070
E-mail kobylnica@kobylnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-12-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Iwona Mieczkowska
Data wprowadzenia 2021-12-06 14:04:03