wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 37/2021
Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu uchwała Nr XXXVIII/348/2021 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica-Południe” dla obszaru obejmującego tereny SE.35U/Z, SE.39UM, SE.04KZ, SE.014KL i SE.036KD oraz części terenów SE.33UM, SE.36ZP, SE.37U, SE.40UM, SE.41RZW i SE.43UM.
Zakres przedmiotowy dokumentu - w celu korekty zasad zagospodarowania i przeznaczenia.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat słupski
Gmina Kobylnica
Sprawa
Znak sprawy GPŚ.6721.6.2021.PP
Dokument wytworzył „STRADA” Biuro Projektowe mgr inż. Maria-Jolanta Więcek
Data wpływu dokumentu 2021-09-2
Data wydania dokumentu 2021-09-02
Dokument zatwierdził Rada Gminy Kobylnica
Data zatwierdzenia dokumentu 2021-09-02
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Kobylnica
Siedziba ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
Telefon 598429070
E-mail kobylnica@kobylnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-12-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Iwona Mieczkowska
Data wprowadzenia 2021-12-06 14:18:32