wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 38/2021
Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu uchwała Nr XXXVIII/349/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 168/2 oraz 183, położonych w obrębie Łosino, gmina Kobylnica.
Zakres przedmiotowy dokumentu - w celu korekty zasad zagospodarowania i przeznaczenia.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat słupski
Gmina Kobylnica
Sprawa
Znak sprawy GPŚ.6721.5.2021.PP
Dokument wytworzył UrbanConsulting Filip Sokołowski, ul. Śląska 53c lok.202, 81-304 Gdynia
Data wpływu dokumentu 2021-09-2
Data wydania dokumentu 2021-09-02
Dokument zatwierdził Rada Gminy Kobylnica
Data zatwierdzenia dokumentu 2021-09-02
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Kobylnica
Siedziba ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
Telefon 598429070
E-mail kobylnica@kobylnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-12-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Iwona Mieczkowska
Data wprowadzenia 2021-12-06 14:24:16