wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 66/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek na wycinkę 1 szt. drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek na wycinkę 1 szt. drzewa, rosnącego na nieruchomości o nr ewidencyjnym działki 3989/22 położonej przy ul. Plebiscytowej 32-38 w Rydułtowach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat wodzisławski
Gmina Rydułtowy
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył SM "ROW"
Data wpływu dokumentu 2021-09-17
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Rydułtowy
Siedziba ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Telefon 032 4537411
E-mail um@rydultowy.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-12-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 67/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Sylwia Jendrysik
Data wprowadzenia 2021-12-07 14:48:05