wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 83/2021
Rodzaj dokumentu projekt polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy,
Zakres przedmiotowy dokumentu Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat wodzisławski
Gmina Rydułtowy
Sprawa
Znak sprawy UR.6720.000001.2019
Dokument wytworzył PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA, STUDIÓW, USŁUG I REALIZACJI TERPLAN SPÓŁKA Z O.O.
Data wpływu dokumentu 2021-09-16
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Rydułtowy
Siedziba ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Telefon 032 4537411
E-mail um@rydultowy.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 75/2021, 77/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Przemysław Jarzombek
Data wprowadzenia 2021-12-30 12:10:31