wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 119/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o zezwolenie na usunięcie wiązu górskiego z terenu posesji przy ul. H. Brodatego 22-24 w Świdnicy
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy BOŚ.6131.121.2021
Dokument wytworzył Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zawiszów"
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-12-30
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 120/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Sylwia Bodnar
Data wprowadzenia 2021-12-30 14:24:34