wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 347/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu wydania zezwolenia na usunięcie klonu z działki o nr ewid. 218/97 (obręb ) przy ul. Strzeleckiej 3 stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego w Warszawie w użytkowaniu wnioskodawcy.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WKŚ-I.6131.30.2021.KPM
Dokument wytworzył Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
Data wpływu dokumentu 2021-09-16
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-23
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Pernej-Marzewska
Data wprowadzenia 2021-12-31 13:14:23