wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 114/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek na wycinkę drzewa.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek na wycinkę jednego drzewa z gatunku klon pospolity rosnącego w Lubinie przy ul.M.Skłodowskiej-Curie na działce nr 90/21 w obrębie 3.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat lubiński
Gmina Lubin (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył NIRO Sp. z o.o. w Lubinie
Data wpływu dokumentu 2021-09-17
Data wydania dokumentu 2021-09-17
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miejska Lubin
Siedziba ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin
Telefon 763070668
E-mail kontakt@um.lubin.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-12-30
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 119/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Zbigniew Skowroński
Data wprowadzenia 2021-12-31 15:24:53