wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 245/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.Rozbudowa budynku hurtowni z częścią socjalno – biurową wraz z budynkiem pompowni pożarowej oraz ze zbiornikiem do celów ppoż., zbiornikiem retencyjnym, infrastrukturą techniczną, parkingiem i zagospodarowaniem terenu.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Siedlce (miasto na prawach powiatu)
Gmina Siedlce
Sprawa
Znak sprawy GK-ROŚ.6220.1.21.2021
Dokument wytworzył "Asaj" Sp. z o.o.
Data wpływu dokumentu 2021-09-17
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Siedlce
Siedziba Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
Telefon 025 794 37 00
E-mail info@um.siedlce.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 2/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Barbara Gajek
Data wprowadzenia 2022-01-12 14:39:03