wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 31/2022
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Pozwolenie na budowę.
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa przenośników taśmowych do transportu pyłu stalowniczego wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz przebudową magazynu materiałów tlenkowych numer działki 520/8 ul. Hutnicza Miasteczko śląskie
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Miasteczko Śląskie
Sprawa
Znak sprawy BA.6740.2.93.2021
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2021-09-16
Data wydania dokumentu 2022-01-13
Dokument zatwierdził Satosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2022-01-13
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2022-01-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 258/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2022-01-17 14:21:39