wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 185/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja nr 106/2021
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na usunięcie obumarłej lipy, 10 świerków, 3 sosen pospolitych z terenu posesji przy ul. Ks. Agnieszki 10 w Świdnicy
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy BOŚ.6131.168.2021
Dokument wytworzył Biuro Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-11-09
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-02-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 184/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Sylwia Bodnar
Data wprowadzenia 2022-02-02 14:05:29