wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 57/2022
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wygaśnięcie ostatecznej decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.07.2021 r. znak OŚR.613.9.2021 zezwalającej spółce SOLARIS VENTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 61/5, na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek o numerach ewidencyjnych: 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3869/100 (obręb Kalety) stanowiących własność Gminy Kalety i będących w posiadaniu Spółki.
Zakres przedmiotowy dokumentu .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Kalety
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.210.2021
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2021-12-22
Data wydania dokumentu 2022-02-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-02-18
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 58/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2022-02-18 08:54:44