wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 99/2021
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim
Zakres przedmiotowy dokumentu Opinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy - obszaru oznaczonego symbolem MP/11.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat wodzisławski
Gmina Rydułtowy
Sprawa
Znak sprawy UR.6722.000003.2019
Dokument wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Data wpływu dokumentu 2021-12-27
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Rydułtowy
Siedziba ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Telefon 032 4537411
E-mail um@rydultowy.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-12-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 4/2022, 3/2022, 1/2022, 99/2021, 98/2021, 97/2021, 96/2021, 81/2021, 80/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Przemysław Jarzombek
Data wprowadzenia 2022-03-03 17:03:02