wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 49/2022
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę adresu siedziby Spółki.
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica - zmiana adresu siedziby Spółki
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o. ul.Szczecińska 5, 54-517 Wrocław
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-04-08
Uwagi Zmiana adresu siedziby Spółki
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 227/2014, 226/2014, 258/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Tręda
Data wprowadzenia 2022-04-08 14:39:38