wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 151/2022
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Pozwolenie na budowę.
Zakres przedmiotowy dokumentu Instalacja zewnętrzna filtratu ul. Hutnicza 17
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Miasteczko Śląskie
Sprawa
Znak sprawy BA.6740.2.10.2022
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2022-03-11
Data wydania dokumentu 2022-05-25
Dokument zatwierdził Satosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2022-05-25
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2022-05-26
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 108/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2022-05-26 13:52:09