wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 86/2022
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu udzielenie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew na działce nr. 166/8 obręb 11 miasta Złocieniec
Zakres przedmiotowy dokumentu udzielenie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew na działce nr. 166/8 obręb 11 miasta Złocieniec
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat drawski
Gmina Złocieniec
Sprawa
Znak sprawy OS-II.613.50.2022.KJ
Dokument wytworzył Starosta Drawski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2022-06-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Siedziba Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
Telefon (94) 363 34 64
E-mail powiatdrawski@powiatdrawski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-06-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Robert Ziółkowski
Data wprowadzenia 2022-06-14 09:13:01