wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 149/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 drzew gat. topola kanadyjska, 1 drzewa gat. topola włoska, 1 drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnących na dz. nr 381/10 w obr. Mrzeżyno-1
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat gryficki
Gmina Trzebiatów
Sprawa
Znak sprawy ZDP.6323.39.2021.KL
Dokument wytworzył Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach
Data wpływu dokumentu 2021-12-01
Data wydania dokumentu 2021-11-19
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski Trzebiatów
Siedziba ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
Telefon 913872984
E-mail sekretariat@trzebiatow.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-06-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 150/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Ilona Domańska
Data wprowadzenia 2022-06-14 15:12:00