wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 87/2022
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa na granicy działek nr. 13 i 6/14 obręb Grzybno gmina Drawsko Pomorskie
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa na granicy działek nr. 13 i 6/14 obręb Grzybno gmina Drawsko Pomorskie
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat drawski
Gmina Drawsko Pomorskie
Sprawa
Znak sprawy ROŚ.6131.1.22.2021.MM
Dokument wytworzył Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Data wpływu dokumentu 2022-04-21
Data wydania dokumentu 2022-04-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Siedziba Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
Telefon (94) 363 34 64
E-mail powiatdrawski@powiatdrawski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-06-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Robert Ziółkowski
Data wprowadzenia 2022-06-15 08:23:42