wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 53/2022
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek na wycinkę drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek na wycinkę 6 drzew rosnących na terenie działek o numerach ewidencyjnych 22, 17/3,3335/10, obręb ewidencyjny Police Nr 16
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat policki
Gmina Police
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6131.68.2022.JJ
Dokument wytworzył SOSZW Nr 1 ul. Korczaka 45 Police
Data wpływu dokumentu 2022-05-12
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Police
Siedziba ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Telefon 91 4311830
E-mail sekretariat@ug.police.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-06-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Jaz
Data wprowadzenia 2022-06-17 07:26:19