wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 54/2022
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na usuniecie 6 drzew rosnących na terenie działek o numerach ewidencyjnych 22, 17/3, 3335/10, obręb ewidencyjny Police Nr 16
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat policki
Gmina Police
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6131.68.2022.JJ
Dokument wytworzył Burmistrz Polic
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2022-06-17
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Police
Siedziba ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Telefon 91 4311830
E-mail sekretariat@ug.police.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-06-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Jaz
Data wprowadzenia 2022-06-17 07:28:25