wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 42/2022
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku lipa drobnolistna rosnących na nieruchomości oznaczonej numerem geod. 690 zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Trzebiatów-3
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat gryficki
Gmina Trzebiatów
Sprawa
Znak sprawy GNRiOŚ.6131.19.2022
Dokument wytworzył ACER SP z o.o.
Data wpływu dokumentu 2022-02-03
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski Trzebiatów
Siedziba ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
Telefon 913872984
E-mail sekretariat@trzebiatow.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-06-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 43/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Ilona Domańska
Data wprowadzenia 2022-06-21 09:23:17