wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 62/2022
Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia południe, zatwierdzony uchwałą nr XLI/426/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 maja 2022 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 6 czerwca 2022r., poz.. 3050.
Zakres przedmiotowy dokumentu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy 6722.1.2022
Dokument wytworzył Rada Miejska w Świdnicy
Data wpływu dokumentu 2022-05-27
Data wydania dokumentu 2022-05-27
Dokument zatwierdził Rada Miejska w Świdnicy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-07-12
Uwagi uchwała wejdzie w życie 7 lipca 2022
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 52/2020, 22/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Witkowska
Data wprowadzenia 2022-07-12 08:31:45