wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 132/2022
Rodzaj dokumentu projekt polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Czarków
Zakres przedmiotowy dokumentu Ogłoszenie/Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Czarków - Etap II
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat pszczyński
Gmina Pszczyna
Sprawa
Znak sprawy UiA.6721.001.2017
Dokument wytworzył Burmistrz Pszczyny
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2022-06-24
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Pszczynie
Siedziba ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna
Telefon 32 449-39-00
E-mail pszczyna@pszczyna.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-06-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 470/2018, 526/2018, 527/2018, 169/2019, 200/2020, 219/2020, 220/2020, 241/2021, 486/2021, 487/2021, 5/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Nastała
Data wprowadzenia 2022-07-12 12:06:13