wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 269/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Umorzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Wspólnoty Mieszkaniowej : "Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku przy pl. Kombatantów nr 2 w Świdnicy"
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy DIM.Oś.6220.9.2011
Dokument wytworzył Referat Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2011-11-28
Data wydania dokumentu 2011-11-28
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-11-28
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 239/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Eleonora Sikocińska
Data wprowadzenia 2011-12-30 11:27:25