wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 220/2022
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Pozwolenie na budowę.
Zakres przedmiotowy dokumentu PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NR DZ. 9.1, 1224/2, ZIEMIĘCICE.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy BA.6740.4.122.2022
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2022-07-12
Data wydania dokumentu 2022-08-10
Dokument zatwierdził Satosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2022-08-10
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2022-08-23
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 210/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2022-08-23 13:26:55