wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 233/2022
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wygaśnięcie ostatecznej decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.08.2018 r. znak OŚR.613.93.2018 zezwalającej Gminie Tarnowskie Góry - Zespołowi Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach przy ul. Żeromskiego 64 na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 637/179 (obręb Repty Śląskie) w części określonej w tabeli zawartej w punkcie 1 wiersze od 1 do 4 zezwalającej na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia biała oraz w tabeli zawartej w punkcie 4 zobowiązującej do nasadzeń zastępczych w postaci 5 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wygaśnięcie ostatecznej decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.08.2018 r. znak OŚR.613.93.2018 zezwalającej Gminie Tarnowskie Góry - Zespołowi Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach przy ul. Żeromskiego 64 na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 637/179 (obręb Repty Śląskie) w części określonej w tabeli zawartej w punkcie 1 wiersze od 1 do 4 zezwalającej na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia biała oraz w tabeli zawartej w punkcie 4 zobowiązującej do nasadzeń zastępczych w postaci 5 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.106.2022
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2022-07-25
Data wydania dokumentu 2022-08-09
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-09-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 234/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2022-09-13 09:10:00