wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 80/2022
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja nr 37/2022 nakazująca wykonanie czynności zmierzających do usunięcia naruszenia stosunków wodnych w Świebodzicach przy ul. Cisowej.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja nakazująca wykonanie czynności zmierzających do usunięcia naruszenia stosunków wodnych w Świebodzicach przy ul. Cisowej.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy BOŚ.6331.1.2021
Dokument wytworzył Biuro Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2022-06-09
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-09-19
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 82/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Sylwia Bodnar
Data wprowadzenia 2022-09-19 15:15:17