wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 84/2022
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja nr 43/2022
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na usunięcie jesionu wyniosłego z posesji przy ul. Ogrodowej 4 w Świdnicy.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy BOŚ.6131.76.2022
Dokument wytworzył Biuro Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2022-06-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-03-01
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 82/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Sylwia Bodnar
Data wprowadzenia 2022-09-19 15:19:51