wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 259/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na instalacji autoklawu do ciśnieniowej impregnacji drewna z zamkniętym obiegiem impregnatu w istniejącym budynku we wsi Gródek, gmina Gródek na działce numer ewidencyjny gruntu 1516 w istniejącym budynku Spółdzielni Usług Rolniczych w Gródku przy ulicy Polnej 4.
Zakres przedmiotowy dokumentu Realizacja przedsięwzięcia
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat białostocki
Gmina Gródek
Sprawa
Znak sprawy OŚ,6220.73.2011
Dokument wytworzył Wójt Gminy Gródek
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2011-12-23
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Gródek
Siedziba ul. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek
Telefon 85 718 06 64
E-mail sekretariat@grodek.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-12-30
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Klebus
Data wprowadzenia 2011-12-30 14:37:49