wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 124/2022
Rodzaj dokumentu strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
Zakres przedmiotowy dokumentu o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - ul. Saperów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3.10.2022 r. do 24.10.2022 r.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy 6721.3.2021
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Świdnicy
Data wpływu dokumentu 2022-09-23
Data wydania dokumentu 2022-09-23
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Świdnicy
Data zatwierdzenia dokumentu 2022-09-23
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-09-22
Uwagi Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Prezydenta Miasta Świdnicy na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności przez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: um@um.swidnica.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.11.2022 r.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Witkowska
Data wprowadzenia 2022-09-22 10:12:36