wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 23/2011
Rodzaj dokumentu projekt polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Błotach
Zakres przedmiotowy dokumentu Zakres obejmuje część sołectwa Białe Błota w rejonie ulicy Szubińskiej i Altanowej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył SoftGis s.c., ul. Parkowa 25, 51 - 616 Wrocław
Data wpływu dokumentu 2008-02-14
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Guliwera 4a, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-94
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-12-31
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 62/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Andrzej Wiekierak
Data wprowadzenia 2011-12-31 13:58:50