wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 115/2022
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Instytutu Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 maja 1/3 w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych, w Skierniewicach przy ul. Rybickiego na działce nr ew. 88/9 obręb geodezyjny nr 4 miasta Skierniewice.
Zakres przedmiotowy dokumentu Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Skierniewice
Sprawa
Znak sprawy GK.6220.1.2022
Dokument wytworzył pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził Z up.Prezydenta Miasta Skiernieiwce Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data zatwierdzenia dokumentu 2022-03-15
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Skierniewice
Siedziba Rynek 1, 96-100 Skierniewice
Telefon (046) 834-51-00
E-mail umskier@skierniewice.um.gov.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-10-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marek Rdest
Data wprowadzenia 2022-10-17 12:42:56