wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 83/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 4/2023 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z parkingami podziemnymi i terenowymi, wewnętrznym układem drogowym, infrastrukturą techniczną, przebudową gazociągu średnioprężnego w Wałbrzychu przy Alei Podwale” (działki nr 66/4, 54/1, 53, 52/4, 66/4, 70, 71/1, 72/5, 73/1, 76/1, 72/3, 69/1, 65/4, 72/7, obręb Podzamcze nr 47).
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat wałbrzyski
Gmina Wałbrzych
Sprawa
Znak sprawy BŚK.6220.11.2022
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Wałbrzycha
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2023-04-11
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Prezydent Miasta Wałbrzycha
Siedziba pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych
Telefon (074) 64 88 546
E-mail um@um.walbrzych.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2023-04-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 203/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Karolina Pankowska-Sowa
Data wprowadzenia 2023-04-17 09:33:04