wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 31/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o zmianę decyzji celu publicznego
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa stawu retencyjnego o powierzchni czaszy ok. 3300,0m2 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na nieruchomości składających się z działek o nr ewid. 130, 132/3,133,147,149/3 ,150/2 położonych w Radomyślu Wielkim przy ul. Przemysłowej.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat mielecki
Gmina Radomyśl Wielki
Sprawa
Znak sprawy BI.IV.6733.1.2018.1.2023
Dokument wytworzył Gmina Radomyśl Wielki 39-310 Radomyśl Wielki , Rynek 32
Data wpływu dokumentu 31-03-2023
Data wydania dokumentu 2023-03-31
Dokument zatwierdził Burmistrz Radomyśla Wielkiego
Data zatwierdzenia dokumentu 2023-04-17
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim
Siedziba Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki
Telefon 14 680-70-50
E-mail sekretariat@radomyslwielki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-04-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Wanda Dykas
Data wprowadzenia 2023-04-17 10:09:42